پروفایل

محتوای صفحه اصلی

گاوداری اخوان ابن علی به عنوان یکی از گاوداری های مطرح در استان اصفهان با 250 راس گاوهای شیری و گوشتی در خیرآباد مورچه خورت اصفهان واقع است .


این گاوداری 20% از علوفه های دام هایش را از مزارع خود فراهم میکند و 80% را از شرکتهای فروش علوفه تامین میکند.   


این گاوداری دارای حدود 200 گاو شیری می باشد

گاوداری مذکور دارای3سالن مخصوص گاوهای شیری و1سالن مخصوص گاوهای گوشتی میباشد.
مجموعاحدود 50 راس گاو گوشتی و200گاو شیرده از جنس هلشتاین و رجستر میباشد.

 |